• Reforma edukacji

    • Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i materiałami dotyczącymi reformy oświaty:

     • List Śląskiego Kuratora Oświaty  
     • Broszura informacyjna 
     • Informacje zawarte na stronie MEN 
     • Informacje zawarte na stronie Kuratorium Oświaty