• Program Promocji Zdrowia

    • Nasze Przedszkole realizuje "Program Promocji Zdrowia" w ramach przystąpienia do "Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie".

     Program adresowany jest do całej społeczności przedszkolnej, wszystkich dzieci,  zainteresowanych rodziców, całego grona pedagogicznego, a także pracowników niepedagogicznych.

     Przystępując do Programu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie poszerzamy nasze dotychczasowe działania w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia czyniąc z nich świadomy i ukierunkowany proces edukacyjny. Założenia programowe rozszerzają i wzbogacają ofertę edukacyjną naszego przedszkola. Realizacja treści Programu w procesie wychowawczo – dydaktycznym przedszkola sprzyjać będzie podejmowaniu przez dzieci działań twórczych oraz osiąganiu praktycznych umiejętności w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

     Dokonaliśmy wyboru głównych modułów w obszarze, których będziemy działać:

      

     1. Zachęcanie dzieci do wykonywania działań prozdrowotnych.

     2. Zwiększenie oferty zajęć dodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć sportowych.

     3. Udoskonalenie systemu przepływu informacji.

       

      Zachęcamy do aktywnego włączenia się w proponowane przez nas działania o których na bieżąco będziemy Państwa informować oraz do zapoznania się z pełnym programem (w załączniku) a także do śledzenia fotogalerii na naszej stronie na Facebook’u J

       

      LINK:

      https://www.facebook.com/media/set/?set=a.480803845432072.1073741940.124822854363508&type=3

      

               https://www.facebook.com/pg/Przedszkole-nr-17-Tychy-124822854363508/photos/?  tab=album&album_id=619351474910641