• Przedszkole nr 17

    • Przedszkole istnieje od 1981 roku. Położone jest na osiedlu "Teresa' w pobliżu Jeziora Paprocańskiego i terenów leśnych. Otoczone jest dużym, zielonym ogrodem z urządzeniami do zabaw ruchowych. Posiada 9 jasnych, przestronnych sal dla dzieci - do zajęć i zabaw oraz hol z urządzeniami do ćwiczeń i zabaw ruchowych.

      

                                                                                    

     Przedszkole czynne jest w godz. 6:00 - 17:00

      

     Opłata za przedszkole:

     Opłata wynosi 1,30 zł za każdą godzinę pobytu dziecka wykraczającą poza 5-godzinny czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W przypadku gdy do przedszkola w danym roku szkolnym uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, opłata za drugie i każde następne dziecko wynosi 1,30 zł.

     Koszt posiłków:

     • śniadanie 2,00 zł
     • obiad 4,00 zł
     • podwieczorek 2,00 zł

      

     Wpłat można dokonywać przelewem na konto.

                                    59 1240 1330 1111 0010 6083 6893   

     Prosimy o terminowe wpłaty za przedszkole do 15-go każdego miesiąca. 

      

      

     KONTO RADY RODZICÓW      

                                  33 1240 1330 1111 0010 9701 0116